O Pectus carinatum (PC) é unha deformidade da caixa torácica que consiste nunha protrusión anterior a nivel esterno-costal, caracterizada por un crecemento excesivo dos cartílagos costales. O seu prevalencia é aproximadamente un por cada 1500 nados vivos e na maioría dos casos a corrección do PC realízase por motivos estéticos, xa que só en raras ocasións está asociado a síntomas físicos. En xeral a cirugía aberta foi a terapia de elección aínda que na última década o interese polos tratamentos non invasivos mediante ortesis de compresión ha ir en aumento xa que comparado coa cirugía, o tratamento ortésico elimina os riscos da anestesia e da cirugía maior diminuíndo a taxa de complicaciones e custos. Estas ortesis poden ser convencionais (sistema con dous valvas onde
 unha realiza a presión sobre a protusión) ou dinámicas (sistema convencionalal que se adapta un dispositivo electrónico que permite monitorizar e axustar a presión).

 
O obxectivo deste informe é evaluar a seguridade e efectividad do tratamento non invasivo do PC mediante o sistema de ortesis de compresión convencional e dinámica en nenos e adolescentes.