O Acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde adxudicou á Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia a tutela e o seguimento dun novo procedemento: o transplante autólogo de condrocitos. A finalidade deste Uso Tutelado era avaliar a eficacia e a seguridade da técnica con obxecto de valorar a súa inclusión na Carteira de Servizos do Sistema Nacional de Saúde. En xaneiro de 2005 presentáronse os resultados iniciais tras un seguimento de tres anos e recomendouse a continuación do devandito estudo a medio prazo (polo menos, ata cinco anos). O traballo aquí presentado é o resultado desa prolongación, o seguimento ata xaneiro de 2007 dos casos xa incluídos no informe previo.
O obxectivo deste informe é analizar os resultados obtidos no Uso Tutelado "Transplante Autólogo de Condrocitos" dos casos remitidos ata xaneiro de 2007.