​Os programas de cribado neonatal teñen como obxectivo a identificación presintomática e o tratamento precoz de transtornos conxénitos tratables, para reducir a morbimortalidade e as posibles discapacidades asociadas a esas enfermidades. Estes programas deben garantir o acceso equitativo e universal de tódolos recén nados da poboación diana, coa correcta información ós pais para a axuda na toma de decisións.

O obxectivo deste informe é avaliar a efectividade clínica do cribado neonatal dos seguintes erros conxénitos do metabolismo: Deficiencia primaria de carnitina (CUD), Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCADD), Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCADD).