• Utilidade e valoración da velocidade da marcha como indicador de fraxilidadeActualizaciín de la efectividad clínica del cribado neonatal de errores congénitos del metabolismo: enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, acidemia isovalérica y homocistinuria
  • Ablación de nódulos tiroideos mediante láser ou radiofrecuencia
  • Electroporación irreversible para o tratamento de tumores hepáticos e de páncreas
  • Protocolo de uso adecuado de pruebas e resultados da 25-hidroxi-vitamina D
  • Actualización da Guía de Práctica Clínica (GPC) de Coidados Paliativos
  • Liña de desenvolvementos metodolóxicos: Desenvolvemento do aplicativo PriTec
  • Liña de desenvolvemente metodolóxicos: Plan de detección de tecnoloxías emerxentes​​.
  • Resultados comparados das distintas estrategias de cribado para el T21, T13 y T18: Adaptación do informe de EUnetHTA
  • Neurocirugía esterotáctica mediante o dispositivo robótico iSYS 1