• Utilidade e valoración da velocidade da marcha como indicador de fraxilidade
  • Efectividade do cribado neonatal en inmunodeficiencias combinadas graves
  • Informe Photovoice: Estratexía de integración da visión de adolescentes con depresión na mellora da práctica clínica a través da metodoloxía do photovoice
  • Ablación de nódulos tiroideos mediante láser ou radiofrecuencia
  • Electroporación irreversible para o tratamento de tumores hepáticos e de páncreas
  • Protocolo de uso adecuado de pruebas e resultados da 25-hidroxi-vitamina D
  • Actualización da Guía de Práctica Clínica (GPC) de Coidados Paliativos
  • Liña de desenvolvementos metodolóxicos: Desenvolvemento do aplicativo PriTec
  • Liña de desenvolvemente metodolóxicos: Plan de detección de tecnoloxías emerxentes​