Os métodos percutáneos de biopsia para lesións mamarias permiten o diagnóstico temperán e tratan de evitar intervencións cirúrxicas innecesarias, pero requiren a obtención de múltiples mostras para dispoñer de suficiente material para diagnóstico e ademais levan unha porcentaxe apreciable de infraestimación diagnóstica. O sistema de biopsia percutánea BLES® (Breast Lesion Excision System), indícase que é capaz de reducir de forma importante a infraestimación diagnóstica. Proporciona mostras histolóxicas nun único bloque (sen fragmentar) e nun só paso e, ademais, preserva intacta a arquitectura histolóxica e permite avaliar as marxes do espécime co que reduce o erro diagnóstico. En determinadas condicións, tamén podería realizar a exéresis completa da lesión.

Este informe conclúe que o método BLES® para a toma de biopsias mamarias parece mellorar algúns aspectos dos métodos percutáneos habituais, en particular da biopsia asistida por baleiro (VACNB), con todo, non resolve os problemas de precisión diagnóstica. A súa capacidade terapéutica para uso sistemático é incerta xa que non están claramente identificados os criterios relativos ás pacientes nas que a cirurxía aberta poida evitarse con límites de seguridade aceptables. As complicacións asociadas a BLES® son escasas e, na súa maioría, leves, polo que se considera un método seguro.​​​​