- Como notificar tecnoloxías novas e emerxentes?

- Como é o proceso de detección de novas tecnoloxías? 

 Os sistemas de detección de tecnoloxías novas e emerxentes creáronse co obxectivo de proporcionar información relevante aos xestores e profesionais sanitarios sobre tecnoloxías prometedoras antes da súa implantación. Coa identificación e avaliación precoz das innovacións tecnolóxicas acurtaríanse os tempos entre a fase de avaliación e o financiamento público, garantindo, por unha banda, unha maior rapidez na adopción daquelas tecnoloxías beneficiosas e seguras, e por outro, evitando a difusión de tecnoloxías que non achegan valor e que, con todo, poderían ter grandes implicacións económicas para o sistema. 
 Desde 2006 existe un sistema de detección de tecnoloxías sanitarias novas e emerxentes en Galicia (Detecta-T). Este programa, coordinado pola Unidade de Asesoramento Científico-técnico da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (avalia-t; ACIS), susténtase fundamentalmente nunha rede de profesionais sanitarios procedentes de distintas áreas e ámbitos sanitarios (primaria, especializada, administración, etc.), que aceptaron colaborar na notificación de novas tecnoloxías. A participación é voluntaria e o grupo revísase anualmente para incorporar a novos membros. 

 Ademais dos sistemas de notificación como o Detecta-T, no proceso de detección de novas tecnoloxías utilízanse outras fontes de información como son as bases de datos bibliográficas médicas como Medline, específicas como EuroScan, revistas científicas, industria, pacientes, etc. Para realizar esta detección avalia-t colabora co Grupo de Detección Temperá de Tecnoloxías Novas e Emerxentes creado a nivel da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias (RedETS). Periodicamente confecciónase unha listaxe de tecnoloxías potencialmente relevantes que é publicado na páxina web da Rede.

 Unha vez realizado esa listaxe, como non é posible avaliar todas as tecnoloxías identificadas, considérase crucial priorizar aquelas tecnoloxías que poderían supoñer maiores beneficios para o paciente ou sistema sanitario. A ferramenta PriTec adaptada para a priorización das tecnoloxías para avaliar no Sistema Nacional de Saúde, serve para este propósito. A ferramenta permite a selección de opcións sobre a base da aplicación de 17 criterios, agrupados en cinco dominios (enfermidade/condición clínica, resultados comparados, impacto económico, repercusións da implementación, aspectos relativos á difusión. Seguindo a normativa, as puntuacións son outorgadas pola Comisión de Prestacións na que están representadas todas as Comunidades Autónomas (CC. AA.) ​baseada nunha ficha preliminar. O proceso é sistemático e transparente, garantindo a súa obxectividade e imparcialidade.

 O Plan de Actuación do grupo de Detección de Tecnoloxías Novas e Emerxentes da RedETS detállase na figura 1.

procedimientoemergentesGa.png

  
 ​Cabe resaltar que, a pesar dos distintos mecanismos postos en marcha para identificar novas tecnoloxías, segue sendo un reto anticiparse ás tecnoloxías que nos veñen encima. Neste sentido, considérase esencial que todos os actores craves do sistema sanitario participen na notificación de tecnoloxías, que, na súa opinión, poderían ser beneficiosas para o sistema sanitario. O programa Detecta-T está aberto a que calquera profesional, organización, paciente ou cidadán poida informar sobre tecnoloxías cun potencial valor para o sistema sanitario.​

 Pica aquí para acceder ao formulario de identificación de tecnoloxías novas e emerxentes ou envíanos a túa notificación á dirección avalia-t@sergas.es