Neste foro discutiranse temas como:

  • Relevancia, calidade e puntualidade como impulsores para a aceptación do traballo de EUnetHTA.
  • Como pode EUnetHTA predicir e axudar aos sistemas de saúde europeos a prepararse para unha innovación potencialmente disruptiva?
  • Adoptar un enfoque de ciclo de vida para o traballo de EUnetHTA: colaboración actual e futura entre Early Dialogues e Relative Effectiveness Assessments.
  • Start, Stop, Stay, Shift: como debería EUnetHTA responder o panorama dinámico da cooperación da UE en HTA?
eunethtaAssembly.jpg 

reunión.jpg
​​​​​