os  queloides son tumores benignos, que xorden por unha alteración no proceso normal de  cicatrización, xeralmente secundaria a unha lesión cirúrxica ou un trauma  tisular. Aínda que algúns só teñen consecuencias estéticas, poden provocar  sintomatología e importantes limitacións funcionais. Cando son graves poden ocasionar un trauma psicolóxico, con importantes repercusións sobre a calidade de vida do paciente. O tratamento adoita ser complexo debido á súa gran tendencia a  recidivar. Entre as terapias máis utilizadas destacan as infiltracións  intralesionales con  corticoides, a  presoterapia, a  crioterapia, o láser, o xel de silicona, os axentes  citostáticos e a cirurxía combinada con radioterapia ou outros procedementos, xa que a cirurxía soa non se considera efectiva. O tratamento  radioterápico pode administrarse mediante radioterapia externa ( RTE),  braquiterapia de alta taxa ( HDR- BT) ou  braquiterapia de baixa taxa ( LDR- BT), sendo a  HDR- BT  adyuvante unha das técnicas máis recomendadas cando os  queloides non responden a tratamentos convencionais.