Este documento foi realizado pola Unidade de Asesoramento Científico-técnico, unidade dependente da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), no marco do financiamento do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social para o desenvolvemento das actividades do Plan anual de traballo da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do SNS, aprobado no Pleno do Consello Interterritorial 15 de novembro de 2018 (conforme ao Acordo do Consello de Ministros do 7 de decembro de 2018).