A epiduroscopia, ou adhesiolisis endoscópica, é un procedemento percutáneo que funciona como unha ferramenta diagnóstica e terapéutica que permite ao mesmo tempo visualizar e tratar in situ a pacientes con síndrome de cirurxía errada de costas (FBSS) e estenosis espinal lumbar que non responden a tratamento convencional. A súa seguridade e efectividade foi avaliada mediante a realización dunha revisión sistemática da literatura. Os estudos incluídos foron unha revisión sistemática, publicada no ano 2019, e de calidade metodolóxica elevada, un ECA con risco de rumbo baixo e 4 series de casos, das cales só unha presentou unha calidade aceptable. A análise desta evidencia, concretamente, os datos do estudo comparativo refiren unha liberación da dor >50% tras o tratamento no 100% dos pacientes ao mes da intervención coas dúas técnicas (endoscópica e non endoscópica), pero cunha elevada taxa de recorrencia aos 12 meses, persistindo dita melloría só no 22% dos pacientes tratados con técnicas endoscópicas fronte o 52% dos pacientes intervidos con técnicas non endoscópicas (p<0,05). Ademais, o seu emprego está asociado a unha taxa de complicacións variable o que cuestiona o seu balance risco-beneficio.

No caso da estenosis lumbar, a evidencia dispoñible actualmente, resulta insuficiente para estimar a utilidade clínica da epiduroscopia para esta indicación.